Marion Deuchars 平面插画设计

2013-02-16 15:56:39  被浏览次数:4010

Marion Deuchars是一位在国际上享有盛誉和一个获奖的顶级女插画家。她的工作包括Penguin Books,《卫报》,纽约杂志和杰米奥利弗以及大众,福特和一级方程式赛车的广告活动。
评论
 • 微笑
 • 撇嘴
 • 色
 • 发呆
 • 得意
 • 流泪
 • 害羞
 • 闭嘴
 • 睡
 • 大哭
 • 尴尬
 • 发怒
 • 调皮
 • 呲牙
 • 惊讶
 • 难过
 • 酷
 • 冷汗
 • 抓狂
 • 吐
 • 偷笑
 • 可爱
 • 白眼
 • 傲慢
 • 饥饿
 • 困
 • 惊恐
 • 流汗
 • 憨笑
 • 大兵
 • 奋斗
 • 咒骂
 • 疑问
 • 嘘
 • 晕
 • 折磨
 • 衰
 • 骷髅